Over mij

Van jongs af ben ik opgegroeid met en geïnspireerd door schilders levend en werkend in Brabant in de periode 1900 – 1930. Zij waren Brabanders, maar ook schilders van elders die er naar toe kwamen. In het spoor van Vincent van Gogh schilderden ze in expressionistische trant. Mijn vader was in zijn jeugd goed bekend met Jan en Antoon Kruijsen, Peter van de Braken, Noltee, Piet van Wijngaerdt, Janus Sibens, e.v.a. Hij kocht al vroeg een aantal van hun schilderijen op veilingen en in galeries. Die werken hingen in onze huiskamer. Als kind keek ik ernaar en ze openden voor mij de deur ‘naar buiten’, naar de Brabantse landschappen, boerderijen, interieurs, erfjes, boerentypes, Ze prikkelden al vroeg mijn verbeelding.

Van Gogh, de grote meester

Het ‘Brabantse expressionisme’ is ondenkbaar zonder Vincent Van Gogh. Hij was hun grote inspiratiebron en dé boerenschilder bij uitstek. Zijn uitgesproken doel was “de ziel van het boerenleven” te schilderen. Zo spreekt de grote Brabantse meester in een zijn brieven: “Namelijk te leven in die hutten, dag in dag uit, net als de boeren die op het veld zitten, in de zomer, de zonnehitte, in de winter de sneeuw en de vorst uitstaan, niet binnenskamers, maar buiten, niet voor een wandeling, maar dag in dag uit, als de boeren zelf”. En verder in dezelfde brief: “Hoe meer ik er aan werk, hoe meer het boerenleven me absorbeert”.

Zijn erfgenamen, de Brabantse expressionisten

En dan zijn directe erfgenamen, de Brabantse expressionisten. Allemaal hadden ze de levenskrachtig wil om die ‘ziel van boerenleven’ te schilderen. Om er twee te noemen. Jan Kruijsen, die in zijn werken God ‘zichtbaar’ maakt door ploeterende boeren, ‘de armen van geest’. Boeren die door hun eenvoudig bestaan dicht bij de schoonheid van Gods schepping staan. Peter van de Braken, de krachtpatser uit Eindhoven, vanaf zeer jonge leeftijd levenslang gedreven door een passie voor boerderijen en Brabantse landschappen. De Brabantse navolgers van Vincent van Gogh waren net als hun inspiratiebron vaak arm en leefden onder of dicht bij de armen. Ook zij worstelden om te overleven. Maar juist hierdoor bleef hun kunst levend en expressief. Ze begrepen dat armoede, onthechting, afwijzing van krampachtig bezit van materiële goederen, de kern van de waarheid en de schoonheid is. Hun kunstwerken zijn daarom eveneens krachtig, kleurrijk en expressionistisch.

Ten slotte

Aan Van Gogh en ‘de Brabantse expressionisten’ is deze site opgedragen. Hun boodschap blijft tot de dag van vandaag levenskrachtig en mag niet vergeten worden. Mijn missie is om zo hun werken en inspiratie ook in onze tijd te ontsluiten en laten voortleven.